Bestyrelse og Generalforsamling

Formand:

Thomas Bojsen

Skrædderbakken 4

7171 Uldum

 

Mobilnummer: 40 71 79 49 

Mail: formand@kalhavevand.dk

Sekretær:

Søren Mohr Jensen

Kalhavevej 54

7171 Uldum


Mobilnummer 51 56 47 23

Bestyrelsesmedlem:

Hans Jørgen Jacobsen

Kalhavevej 47

7171 Uldum


Mobilnummer: 51 29 28 15

Kasserer:

Michael Leth Pedersen

Kalhavevej 55

7171 Uldum


Mobilnummer: 30 95 40 56

Mail: kasser@kalhavevand.dk

Bestyrelsesmedlem (Driftsansvarlig):

Hans Oluf Gade

Kalhavevej 66

7171 Uldum


Mobilnummer: 22 92 50 08

Generalforsamling 2019.02.19

2 Fuldmagter

 Valg af dirigent – Jens Neve

 • Generalforsamling godkendt

Formand briefing

 • Roligt år i vandværket
 • 2017 – Pesticider – uden problemer
 • 2018 – Flere prøver – koster mere
  • Ingen overtrædelser af værdier
 • Et brud – ikke mange udgifter
 • Vandure – slut nov. / dec.
  • Uden problemer / Aftalt pris
 • Udskiftet pumpe – problemer m/tryk
  • Renoveret pumpe
 • Aministration kører godt, det meste er på plads
  • Problemer pga. aflæsning
 • Facebookside + hjemmeside à Fungerer godt
  • Referat
 • Flere initiativer i gang
  • Digitalisering af net
   • krav fra 2022
 • Sammenlægning med RM

Spørgsmål

 • Vandmåler à stadig analog
 • Digitalisering à uddybning
 • Vandpumpe renoveres igen


 • Beretning enstemmigt vedtaget

Regnskab

 • Hvil i sig selv så igen overskud
 • Stor overdækning 52.000,-
  • Afskrivning fra vandure 2020
 • Produktionsomk: Prøver (flere prøver 2018) Analyser
 • : lavere pga. kun ét brud
 • Omk.: Stort set det samme
 • Andre differencer: salt til kommune
 • Materiel aktiver: Målere
 • Tilgodehavender: Svinger i forhold til forbrug
 • Likivd beholdning: taget til vandure
  • Egenkapitalt = 0
  • Overdækning
 • REGNSKAB GODKENDT


Valg af medlemmer

 • Forslag: Søren Mohr Jensen, Thomas Bojsen, Hans Oluf à Alle valgt, Suppleanter: Claus Pedersen, Mathias Maagaard.


 • Valg af revisorer:
  • Brian Slot – genvalgt à Suppleant: Anders Nymark
 • Indkommende forslag à Ingen

Eventuelt

 • Om digitalisering
 • Positiv tilbagemeldning fra prøvetagning
 • Opsynsmand til vandværk


Det skriftlige referat er underskrevet af 27 medlemmer af vandværket