Bestyrelse og Generalforsamling

Formand:

Thomas Bojsen

Skrædderbakken 4

7171 Uldum

 

Mobilnummer: 40 71 79 49 

Mail: formand@kalhavevand.dk

Sekretær:

Søren Mohr Jensen

Kalhavevej 54

7171 Uldum


Mobilnummer 51 56 47 23

Bestyrelsesmedlem:

Hans Jørgen Jacobsen

Kalhavevej 47

7171 Uldum


Mobilnummer: 51 29 28 15

Bestyrelsesmedlem (Driftsansvarlig):

Hans Oluf Gade

Kalhavevej 66

7171 Uldum


Mobilnummer: 22 92 50 08

Kasserer:

Michael Leth Pedersen

Kalhavevej 55

7171 Uldum


Mobilnummer: 30 95 40 56

Mail: kasser@kalhavevand.dk

Generalforsamling 2020.02.18

2 Fuldmagter

 


Valg af dirigent – Torben P. Hansen

Generalforsamling godkendtFormandens briefing

Der var 3 nye indvalgt i 2019 år og rollefordelingen mellem medlemmerne var:
Thomas Bojsen – Formand
Hans Oluf Gade - Drift- og hygiejneansvarlig
Søren Mohr Jensen – Sektrær
Michael Leth Pedersen – Kasser
Hans Jørgen Jacobsen - Bestyrelsesmedlem


I løbet af året oplevede vi et strømsvigt og nedbrud på nogle dele på anlægget, som blev udskiftet.

Vi er blevet inviteret til vandråd på kommunalt plan, hvor der opfordres til at dele erfaring imellem de lokale vandværker. Det har vi ikke være en del af indtil videre.

Året startede med arbejde med BNBO og retningslinjer om at vandværket skulle forhandle aftalerne, men det er blevet trukket tilbage, så det er kommunen der skal stå for den forhandling. Der kommer forhandling formentligt i slut 2021. Vi har to lodsejer der skal forhandles med.

I fremtiden har vi ikke nogle planlagte vedligeholdsopgaver, men vi skal i gang med at lave GPS på alle stophaner, ifm. Digitalisering af nettet.

 


Spørgsmål

Ingen spørgsmål

 


Regnskab

Afgiften er uændret, men med en måleafgift i 2019.
Vores overdækning er 16.255,-
Der er brugt penge på en ny pumpe, og den gamle blev renoveret, som forbrugte en del af overskuddet. Tallene ligner hinanden fra året før.
Lidt færre vandanalyse og prøver og der er ikke forventning om, at det bliver mindre.
Vi har produktionsomkostninger på knap 70.000. Til distribuering, har vi kun afskrevet på målerne, men ellers ikke brugt nogle penge. Der er en afgift på 1.400,- fordi vi har haft et spild på ca. 10% af vand fra vandværket. Administrationsomkostninger er ca. det samme som sidste år.
Udgifter på 20.500 til bogholder.
Hedensted kommune giver 1.000 kroner for at få nogle tal på statistik.
Vi har desuden 399,- i udgifter for at have en konto i banken.

Anlægsaktiver er målerne, som er afskrevet med 11.375,-, svarende til en værdi på 56.800,-.

Vi har 285.000 i (egenkapital)

 


Valg af medlemmer

Michael Leth Pedersen og Hans Jørgen Jacobsen er på valg til bestyrelsen – De modtager begge på genvalg og blev valgt

Anders Nymark (Revisior-suppleant) og Claus Pedersen (Suppleant) er på valgt og er genvalgt

Mathias er på genvalg og valgt efter genvalg som revisor. Næste år er Brian Slot på valgEventuelt

Er takstbladet det samme. Ja taksterne er igen i år det samme.

 

Det skriftlige referat er underskrevet af 18 medlemmer af vandværket


Referat af: Søren Mohr Jensen